U ovom je gradu broj učenika u deset godina pao za rekordnih 55 posto! U “plusu” je samo Biograd…

Hrvatski su mediji gotovo svakodnevno zatrpani podacima o gotovo nezaustavljivom trendu iseljavanja stanovništva, pa je to potaklo skupinu građana Obrovca da detaljnije istraži što se to događa s gradom na Zrmanji. Ono što su otkrili, ne daje puno prostora za bilo kakav optimizam.

modric9-060416Kada je riječ o broju stanovnika, lokalne uprave se pozivaju na podatke popisa stanovništva iz 2011. godine, ali prešućuju “Procjenu i prirodno kretanje stanovništva RH” koji se može pronaći na web stranicama Državnog zavoda za statistiku, a koji je ažuriran za period od 2011. do 2016. godine. Podaci su poražavajući, pogotovo kada se zna da je i od postojećeg broja stanovnika kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku, zapravo veliki dio stanovnika fiktivan, smatraju Obrovčani.

-Posebno se to odnosi na zadarsko zaleđe, mjesta koja su tijekom Domovinskog rata bila okupirana. Međutim, podatak koji sve razotkriva i koji je egzaktan, je broj učenika u osnovnim školama. Tu nema muljanja i jasno se vidi koje sredine odumiru, gdje nema dječjeg žamora i gdje treba tražiti rješenje protiv odumiranja, kaže Ivan Matić, županijski vijećnik i svojevrsni “glasnogovornik” skupine Obrovčana koju su podaci zaintrigirali.

-Nije čudno da je i gledano kroz pad broja učenika u osnovnim školama Obrovac najslabiji. Prije Domovinskog rata obrovačka općina (prema današnjem ustroju) brojila je preko 2.000 učenika u osnovnim školama. Godine 2007. u osnovne škole (Obrovac, Žegar, Karin i Kruševo) upisao se 401 učenik ili učenica, a 2017. godine imamo svega 181 dijete u osnovnim školama. Broj učenika u zadnjih 10 godina smanjio se za ogromnih 55 posto, kaže Matić i nastavlja.

-Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Obrovac sa svojih 12 naselja brojao je 4.323 stanovnika. Poznato je da se Obrovcu redovito “prijavljuju”, naravno fiktivno, novi stanovnici zbog reguliranja nekih svojih prava kao što su povrat stana, mirovina, putovnica ili socijalna pomoć. Međutim, i pored toga, broj stanovnika u gradu Obrovcu redovito pada, tako da je po Državnom zavodu za statistiku u 2016. godini Obrovac ima 3.778 stanovnika ili 545 manje nego na popisu 2011. godine. Podatak za 2017. još nije poznat, ali DZS raspolaže podatkom o 116 prijavljenih stanovnika u Obrovcu i 140 odjavljenih, tako da se trend nastavlja, upozorava Matić i pronalazi realniji ključ o stvarnom broju stanovnika Obrovca:

-Broj učenika u obrovačkim školama sugerira da je stanovnika puno manje od statističkih 3.778. Prije Domovinskog rata, na približno 1.600 stanovnika, kruševačku osnovnu školu pohađalo je preko 400 djece, a sam grad Obrovac na 1.300 stanovnika imao je oko 450 učenika u osnovnoj školi. Statistika kaže da Kruševo ima približno 1.100 stanovnika, a Obrovac oko 990, ali u osnovnoj školi Kruševo s Karinom je oko 70, u Obrovcu 90 učenika. Nemoguće! Na taj broj stanovnika u obje bi škole trebalo biti najmanje 500 učenika. Naime, statistički gledano, na 3.780 stanovnika u Obrovcu 4,8 posto ih pohađa osnovnu školu. Ako pretpostavimo da je taj postotak nešto veći, kao na nivou Županije (7,9 posto), ispada da Obrovac danas ima približno 2.300 stanovnika, što je puno realnije nego statističkih 3.778, zaključuje Matić.

Svi u minusu – Biograd u Plusu!

Po podacima Državnog zavoda za statistiku u Zadarskoj je županiji 207. bilo 15.575 učenika, a deset godina kasnije 13.409, što je 2.166 ili 14 posto učenika manje. U Zadru je osam posto učenika manje (sa 7.228 na 6.658), Benkovcu 16 posto ( s 898 na 754), Pagu 31 posto ( s 330 na 228), a Gračacu čak 39 posto manje (s 440 ma 267). U Jasenicama je broj učenika od 2007. do 2017., pao sa 125 na 95 (24 posto), dok je Obrovac rekorder s minusom od čak 55 posto – broj je pao s 401 na 181 učenika.

U plusu je Biograd: tamo je 2007. bilo 576, a 2017. godine čak 754 učenika što je rast od šest posto.

“Ovo je grad u kojem se ne možeš niti slikati za putovnicu…”

-Zanimljiva je priča jednog “fiktivnog” mještanina Obrovca prilikom izrade osobne iskaznice. Službenica ga je uputila da donese dvije fotografije. Međutim, čovjek je shvatio da se u Obrovcu ne može fotografirati za osobnu iskaznicu već da tu uslugu mora potražiti u 30 kilometara udaljenom Benkovcu. Kad je upitao kada polazi autobus iz Obrovca za Benkovac dobio je nevjerojatan odgovor: autobusne linije za Benkovac iz Obrovca nema, priča Ivan Matić.

Osim fotografiranja, Obrovčani u Benkovac idu i zbog javnog bilježnika, suda i mnogih drugih potreba i poslova. Obrovac leži na Zrmanji, rijeci s “najljepšim kanjonom”, a ima i desetak kilometara morske obale, te uz Zrmanju još pet prekrasnih rijeka: Krupu, Krnjezu, Bijelu, Karišnicu i Dabarnicu. Ali, hotel u Obrovcu ne radi već više od 10 godina.

 

Izvor: zadarski.hr