Knjiga članova

Sukladno članku 9. Statuta Matice

Članom Udruge može postati svaka, poslovno sposobna, fizička osoba i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članstvo može biti: aktivno i podupirajuće.

Članovi koji su bili sudionici osnivačke skupštine automatizmom postaju aktivni članovi.

Skupština Udruge svojom odlukom na redovitoj sjednici može promovirati nove aktivne članove iz redova podupirujućih članova, temeljem zasluga u radu Udruge.

Mićo Jurjević – Predsjednik

Mile – Karlo Brkić – Dopredsjednik

Martin – Majk Modrić – Tajnik

Članovi osnivači:

 • Marija Desnica
 • Olga Grdić
 • Miroslav Modrić
 • Ivica Crljenko
 • Davor Narančić
 • Ljilja Modrić
 • Vanja Blažeka
 • Milena Ukalović
 • Goran Marić
 • Mario Šarlija
 • Nebojša Jurjević
 • Dragica Krainović
 • Daliborka Cecić Karuzić
 • Čedomir Mrđen
 • Dražena Maričić
 • Nevenka Aranđelović
 • Ljiljana Kondić
 • Predrag Pepić
 • Jagoda Bastalić