Informacije o privoli za obradu osobnih podataka

Matica Obrovčana, Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb

Obavještavamo vas da će Matica Obrovčana vaše osobne podatke obrađivati isključivo radi postupanja po vašem zahtjevu, i to u svrhe:

  • Evidencije članstva Matice Obrovčana;
  • Evidencija donacija Matici Obrovčana;
  • Informiranja o događajima i aktivnostima vezanima za ostvarivanje ciljeva Matice Obrovčana;

Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, Matica Obrovčana neće moći postupiti po tom zahtjevu.

Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom Matica Obrovčana biti brisani ili uništeni na siguran način.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan Matica Obrovčana. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, Matica Obrovčana će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Matica Obrovčana će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka.

Obavještavamo vas o pravu na pristup vašim osobnim podacima, što znači da imate pravo, na zahtjev, dobiti potvrdu o tome obrađuje li Matica Obrovčana osobne podatke koji se odnose na vas te, ako obrađuje, da imate pravo dobiti informacije, osobito o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni te o pravima koja kao ispitanik možete ostvariti u odnosu na Matica Obrovčana kao voditelja obrade osobnih podataka, primjerice, o pravu na pristup, ispravak, nadopunu, brisanje osobnih podataka.

Obavještavamo vas o pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka, vezano uz osobne podatke koje ste nam dostavili.

Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite Matica Obrovčana na e-adresu info@matica-obrovcana.hr