Dr. Vladimir Desnica – biografija

Vladimir Desnica (1850-1922)Vladimir Desnica, (1850 – 1922), političar i poduzetnik. Rođen i živio u Obrovcu. Iz braka s Olgom Janković, kćeri conte Ilije Dede Jankovića, rodit će mu se sinovi Uroš i Boško. Vladimir Desnica bio je 30 godina načelnik grada Obrovca (1882 – 1912). Poticao je i usavršavao tehnike obrade zemlje i stočarstva na tom području i na svom imanju (za svoje proizvode dobivao je nagrade na poljoprivrednim izložbama). Aktivno je pomagao bosansko-hercegovački ustanak (1875.-1878.) protiv turske okupacije. 1889.g. podržao je Zadarski kompromis o udruživanju hrvatskih i srpskih stranaka u Dalmatinskom saboru. 1903.g. pokrenuo je časopis Novi srpski list. 1905.g. inicirao je donošenje Zadarske rezolucije, kojom su srpski prvaci u Dalmaciji podržali Riječku rezoluciju samo 15 dana poslije njezina donošenja. Arhivska zbirka Vladimira Desnice, koja sadrži i njegovu korespondenciju u vezi s bosansko-hercegovačkim ustankom, sada se nalazi u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu.