Kontakt

Udruga Matica Obrovčana

Adresa: Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb
E-mail: info@matica-obrovcana.hr

IBAN: HR9724810001111004157 kod Kreditne banke Zagreb d.d.