Ljudevit Gaj i Vuk Stefanović Karadžić u Obrovcu (1841.)

U svo djelu: DOPRINOS LJUDEVITA GAJA ŠIRENJU ILIRSTVA U DALMACIJI, Stijepo Obad, povijesničar iz Zadra piše:

ljudevit-gaj”……..Gaj je ocjenio da bi iz više razloga bilo korisno posjetiti Dalmaciju. Na to su ga uputili: P. Bunić, I. Trnski, A. Stazić i B. Petranović. U pratnji prof. Antuna Mažuranića u svibnju i lipnju 1841. godine susreo se u Dalmaciji s Vukom Karadžićem i dvojicom Rusa, tajnim savjetnikom D. Kneževićem i dvorsnim savjetnikom N. Nadežinom……….

vuk-karadzic……..Gaj je s Mažuranićem najprije preko Like stigao u Obrovac. Tu su se našli s Vukom Karadžićem i Rusima, šetali uz obalu i trgom, ručali u gostionici S. Simića razgovarali s njime o beznačajnim stvarima, nisu djelili propagandni materijal, niti su ostavili neki jači dojam i tako nakon nekoliko sati nastavili put ličkim kolima prema Zadru….”.